ÅRSMÖTE PARTILLE RIDKLUBB

Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Röstning genom ombud (fullmakt) får inte förekomma. Årsmötet är beslutsfört med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
Röstberättigade är medlemmar som fyllt 15 år om årsavgiften för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.