Våra grupper

För att alla elever ska ha rätt förutsättningar att utvecklas är det bra att gruppen ligger på liknande kunskapsnivå. Ridningen och hästhanteringen ska vara lagom utmanande och utvecklande. Här kan du läsa om våra grupper och kunskapsmål inom ridning, hästkunskap och ridlära.

Knatteridning  

Ridning med ledare för barn i åldrarna 4-6år.

Målet med knatteridningen är att små ryttare tidigt ska få lära känna hästar och bli trygga i umgänget med dem. Fokus ligger på att barnen ska få lära sig hur man som människa uppför sig kring och med hästar och hur vi kan börja förstå och kommunicera med dem. I ridningen ligger fokus på att hitta sin balans på hästryggen och kunna använda de enklaste hjälperna för att man ska känna sig trygg i sadeln och ha roligt med hästen!

Ridning

 • Med eller utan ledare kunna rida slalom, enkla raka ridvägar, göra halt och sätta igång i skritt.
 • Kunna göra balansövningar ex. Nudda tår, jorden runt, kaptensvändning mm.
 • Hitta sin balans i lätt sits och djup lätt sits/grundsits.
 • Lära sig stå upp över bommar utan att hålla i sig i tyglarna.
 • Introducera lättridning, öva på att sätta igång i trav och sakta av
 • Uteritt i skritt, ha rätt sits och balans upp och nerför backar, runt träd och över stock och sten.

Hästkunskap

 • Bli bekant med hästen och lära sig tolka enkla kroppspråk och ansiktsuttryck hos hästen.
 • Kunna gå in i en spilta på rätt sätt och vända hästen.
 • Med hjälp av medhjälpare kunna borsta, kratsa hovar, sadla och tränsa. Veta vad borstarna heter och vad de används till.
 • Lära sig enkla delar på sadlar och träns.
 • Leda hästen till och från ridhus med hjälp.

Ridlära

 • Sitta upp och av på rätt sätt.
 • Kunna gå eller måla de raka ridvägarna.
 • Kunna förklara eller visa de enklaste tygel och skänkelhjälperna (Ledande/förhållande/eftergivande tygel, framåtdrivande skänkel).

Nybörjare  

Riktar sig till barn från 7 år. 

Målsättningen för nybörjare är lik den för knattegrupperna, men här ska eleverna kunna umgås mer självständigt med hästen. Fokus ligger på att man ska kunna umgås med hästen på ett säkert och hästvänligt sätt. Vi lär oss göra iordning hästen före och efter ridning samt hur vi tar hand om den utrustning hästen behöver vid ridning. I ridningen ligger fokus på att befästa en balanserad och avspänd sits i skritt och trav så att man blir lätt för hästen att bära och förstå. Vi lär oss de grundläggande hjälperna så att ryttaren kan styra, starta och stanna i skritt och trav självständigt med mjuka hjälper.

Eftersom att utvecklingen går fort i början och man lär sig mycket nytt har vi på PRK ett mellansteg mellan nybörjare och grupp 1 som kallas nybörjare fortsättning. Grupperna blir automatiskt en fortsättningsgrupp efter en termin som nybörjare och vi jobbar vidare mot grupp 1.

Ridning

 • Med och sedan utan ledare kunna rida slalom, enkla raka ridvägar, göra halt och sätta igång i skritt.
 • Med och sedan utan ledare kunna rida slalom och enkla raka ridvägar i trav, sakta av till skritt och sen kunna komma fram i trav.
 • Kunna göra balansövningar ex. Nudda tår, jorden runt, kaptensvändning mm.
 • Hitta sin balans i lätt sits och djup lätt sits/grundsits.
 • Kunna stå upp över bommar utan att hålla i sig i skritt
 • Kunna stå upp över bommar i trav.
 • Befästa lättridning och övergångar mellan halt, skritt och trav.
 • Uteritt i skritt, ha rätt sits och balans upp och nerför backar, runt träd och över stock och sten.

Hästkunskap

 • Bli bekant med hästen och lära sig tolka enkla kroppspråk och ansiktsuttryck hos hästen. Känna till hur hästens sinnen skiljer sig från våra.
 • Kunna gå in i en spilta på rätt sätt och vända hästen.
 • Med hjälp av medhjälpare kunna borsta, kratsa hovar, sadla och tränsa. Veta vad borstarna heter och vad de används till.
 • Kunna delar på sadlar och träns samt veta hur vi tar hand om hästens utrustning efter ridning.
 • Kunna leda hästen till och från ridhus och ut i hage med hjälp på ett säkert sätt.

Ridlära

 • Leda hästen korrekt
 • Borsta, kratsa hovar, sadla och tränsa
 • Hästens beteende
 • Regler i stall och ridhus
 • Ryttarens utrustning
 • Färger och tecken

Bra att veta när du ska börja rida

Du behöver inte ha särskilda ridkläder men ska rida i skor med klack. Hjälm och säkerhetsväst finns att låna i klubbhuset. 

Lektionstiden är 45 minuter på ponny och 55-60 minuter på häst, men ni behöver vara på plats en halvtimme innan och efter lektionen för att göra iordning ponnyn/hästen. Räkna med ungefär 1,5-2 timmar i stallet per lektion.  

Vilken ponny/häst du ska rida står på anslag i skolstallet och i Hippocrates. 

Förälder eller annan vuxen ansvarar för att ponnyn görs i ordning i stallet innan och efter lektion. Stallvärdar finns ofta på plats och kan hjälpa till om det behövs. En vuxen eller hästvan ungdom kan också behöva vara med och leda ponnyn under lektionen. 

Grupp 1

I grupp 1 utvecklar vi ryttarens sits så att man kan sitta korrekt i lodrät sits, djup lätt sits och lätt sits. Vi utvecklar de grundläggande hjälperna så att ryttaren kan inverka korrekt på hästen i skritt och trav, samt göra mjuka övergångar däremellan. När ryttaren befäst sin balans över bommar börjar vi hoppa små hinder i trav. Vi lär oss också mer om hästen och dess behov samt hur vi tar hand om hästen och dess utrustning.

Ridning

 • Självständigt kunna rida raka ridvägar i skritt och trav.
 • Introducera böjda ridvägar i skritt med fokus på ryttarens sits, testa de stora volterna och serpentiner i trav.
 • Rätt nedsittningsben i trav, kunna byta sittben vid varvbyte. Börja öva nedsittning i trav.
 • Rida utan stigbyglar i skritt och trav samt balansövningar.
 • Introducera galoppfattning och avbrott – kunna visa sits och skänkelns position.
 • Introducera framdelsvändning.
 • Kunna rida över bomserier och cavaletti med god balans i lätt sits. Hoppa små hinder i trav med följsamhet i språnget.
 • Uteritt i skritt och trav med ledare, ha rätt sits och balans upp och nerför backar, runt träd och över stock och sten.

Hästkunskap

 • Kunna iordningställa en häst för ridning och ta hand om den efter med hjälp.
 • Kunna ta på och av täcke korrekt.
 • Ridsportens ledstjärnor.
 • Daglig vård av hästens utrustning vid ridning, puts av sadel och träns.
 • Känna till ryttarens skyddsutrustning vid hästhantering och ridning.
 • Sadeln och tränsets delar, olika sadlar och nosgrimmor.
 • Lära sig enkla kroppsdelar och olika hästtyper: Kallblod/Halvblod/Fullblod/Ponny.
 • Lära sig hovens delar.
 • Lära sig enkla färger och tecken.
 • Hästens sinnen och kroppsspråk – känna till hur hästar kommunicerar med oss och varandra samt hur de uppfattar omvärlden med sina sinnen.

Ridlära

 • Sitta upp och av på rätt sätt samt kunna ändra stigläder och dra sadelgjorden från hästryggen.
 • Kunna gå eller måla alla raka ridvägar, stora volter och serpentinbågar.
 • Kunna förklara eller visa de enklaste tygel och skänkelhjälperna (Ledande/förhållande/eftergivande tygel, framåtdrivande skänkel)
 • Galoppfattning och avbrott – kunna förklara hjälperna samt visa skänkelns position på trähäst.
 • Känna till hjälperna för framdelsvändning – kunna förklara eller visa sitsen och skänkelns position på trähäst.

Grupp 2

I grupp 2 lär vi oss mer om hästens dagliga behov och omvårdnad såsom foder, utevistelse, mockning och visitering. I ridningen ska nu sits och balans vara så befäst att vi kan börja samordna hjälperna och utveckla ryttarens inverkan. I ridningen ligger fokus på att kunna rida hästen i balans. Vi lär oss mer om hur hjälperna och sitsen påverkar hästen och vi introducerar ställning, böjning och sidvärtsrörelser. I hoppningen börjar vi hoppa enkelhinder i trav och galopp samt introducerar olika hindertyper.

Ridning

 • Med säkerhet kunna fatta galopp och bryta av samt galoppera på fyrkantspåret med god balans och följsamhet.
 • Kunna känna om hästen har rätt galopp, introducera galopp på volt.
 • Befästa framdelsvändning.
 • Introducera skänkelvikning längs vägg och diagonaler med fokus på ryttarens sits och hjälpgivning.
 • Självständigt kunna rida hästen i skritt och trav på raka och böjda spår i lättridning och nedsittning med god balans på häst och ryttare.
 • Rida böjda spår med hästen böjd och ställd med stöd av ridlärare.
 • Öva på att rida olika typer av hästar och ha förståelse för att vi som ryttare måste anpassa vår ridning efter hästen.
 • Hoppa enkelhinder med anridning i trav och galopp i god balans.
 • Testa på längdhinder.
 • Uteritt i skritt och trav i skog och mark utan ledare. Klättring.

Hästkunskap

 • Hästens kroppsdelar – visa hästens kroppsdelar på bild eller riktig häst.
 • Hästens dagliga skötsel – kunna mocka och strö en box, foder och utfodringsrutiner, utevistelse och hagskötsel.
 • Leda hästen säkert.
 • Fördjupad förståelse för hästens grundbehov, kroppspråk och instinkter: 3G och 4F
 • Signalementsbeskrivning – beskriva hästens färger, tecken och typ/ras.
 • Kunna utföra en daglig visitering – kunna de vanligaste kännetecknen på att hästen inte mår bra.
 • Kunna Ledstjärnorna samt känna till grunderna om kost och träning för ryttare – ryttare är idrottare!

Ridlära

 • Ridning på böjda spår – Förklara vilka hjälper som böjer/ställer hästen. Beskriva hur en korrekt böjd häst ser ut.
 • Kunna beskriva hästens 3 gångarter samt hur jag gör övergångar mellan dem.
 • Kunna gå/måla fler böjda ridvägar (mindre volter, volt tillbaka, byt om volt, serpentiner med fler bågar).
 • Kunna beskriva hjälperna för framdelsvändning.
 • Känna till och beskriva de vanligaste hindertyperna. (Stigsprång, oxer, räcke).
 •  Känna till grundläggande säkerhetsregler vid uteritt.

Grupp 3

I grupp 3 ska ryttaren vara redo att börja ta ett mer självständigt ansvar för hästen. Vi lär oss därför mer om hur vi kan öka hästens välbefinnande genom att kunna läsa av hästarna och göra individuella anpassningar av t.ex. foder, utrustning, träning, box/hage mm. Vi lär oss också mer om kost och träning för ryttare. I ridningen ska ryttaren nu självständigt kunna rida olika typer av hästar i god balans med korrekt ställning/böjning på böjda spår i alla 3 gångarter samt ha befäst följsamhet och balans över enkelhinder i trav och galopp. Fokus ligger därför på att utveckla mer självständig ridning där ryttaren lär sig göra en utvärdering av vilken effekt dess inverkan har på hästen. Vi börjar hoppa hinder i följd med fokus på väg, rytm och balans samt rider ut under ledning i alla gångarter.

Ridning

 • Med god balans och följsamhet kunna växla mellan lodrät sits, djup lätt sits och lätt sits i alla gångarter.
 • Med god balans och följsamhet lära sig växla tempo i alla gångarter. Känna till gångarternas olika tempon.
 • Med stöd av ridläraren kunna utföra en korrekt halvhalt.
 • Självständigt kunna rida hästen på böjda spår med korrekt böjning/ställning.
 • Befästa sidvärtsrörelser längs rak eller diagonal linje med fokus på lösgjordhet.
 • Befästa galopp på raka och böjda spår och kunna växla mellan dem. Testa på fattning från skritt.
 • Förbereda för samlande rörelser, introducera bogen in, tagen bakdel och ryggning samt testa på bakdelsvändning.
 • Hoppa hinder i följd med fokus på rytm, väg och balans.
 • Uteritt i alla gångarter under ledning. Ridning i terräng.

Hästkunskap

 • Fördjupad kunskap om hästens allmäntillstånd vid visitation. Känna till symptom på de vanligaste sjukdomarna/skadorna hos häst och veta hur vi ska agera ex. lägga stallbandage, tempkontroll, sårvård, kolikkänning, hästinfluensa mm.
 • Känna till begreppet hästvälfärd samt kunna ge exempel på hästvälfärd.
 • Hantering från marken – lära sig visa häst vid hand och longering.
 • Hästens utrustning vid ridning – Kunna tillpassa träns och sadel med stöd av ridlärare. Känna till olika sadlar/bett/nosgrimmor och dess påverkan på hästen samt olika benskydd och dess funktion.
 • Dekorativ hästvård – Fläta, knoppa, olja hovar.
 • Ryttare är idrottare – mer kunskap om hur kost, träning och återhämtning påverkar vår prestation i sadeln.
 • Känna till ridsportens Code of Conduct och Hästhållnings policy
 • Grundregler för tävlingsdeltagande – Kunna Ridsportens grenar samt känna till TR.

Ridlära

 • Utbildningsskalan – fokus på den grundläggande fsaen, kunna förklara hästens takt och fotförflyttning i de 3 gångarterna samt beskriva tecken på lösgjordhet hos hästen.
 • Kunna beskriva en korrekt halvhalt och hur den påverkar hästen samt när den används.
 • Ridhusregler – kunna vägar och väjningsregler.
 • Hästen i språnget – kunna beskriva språngets faser och hur ryttarens sits skall följa språnget.
 • Med säkerhet kunna beskriva hjälpgivningen för framdelsvändning och skänkelvikning samt hur hästen ska använda sin kropp i rörelsen.
 • Träna hästen hållbart – känna till vikten av att variera intensitet i träning, underlag, och typ av träning för hästens hållbarhet.
 • Allemansrätten och säkerhetsregler vid ridning i terräng.

Grupp 4

I nivå 4 skall ryttarens grundridning, sits och inverkan vara så befäst att större fokus kan läggas på hästen och hur ryttaren kan träna och utveckla hästens form. Ryttaren ska på den här nivån självständigt kunna rida olika typer av hästar i god balans på tygeln såväl på ridbanan som i terrängen. Ryttaren ska nu vara så säker på ridbanans vägar samt böjning-ställning att vi kan börja sätta ihop vägarna som i dressyrprogram. I hoppningen kan man nu ta sig an banor och enklare serier samt introducera relaterade avstånd. I hästkunskapen läggs fokus på fördjupad kunskap om hästens exteriör, anatomi och fysiologi och vilka förutsättningar för ridning det ger hästen. Vi fördjupar oss också i teorin från nivå 1-3 och lär oss bl.a planera en korrekt foderstat, vilka hjälptyglar som finns och när/om de är lämpliga att använda och mer om sjukvård och medicinhantering.

Ridning

 • Rida hästen i rätt form – befästa utbildningsskalans grundläggande fas.
 • Med stöd av ridlärare kunna rida bogen in/öppna, tagen bakdel/sluta, ryggning och bakdelsvändning.
 • Befästa galoppfattning från skritt, testa på övergång galopp-skritt.
 • Självständigt rida korrekta hörnpasseringar och halvhalter.
 • Introducera förvänd galopp.
 • Hoppa bana med relaterade avstånd, kunna reglera galoppens rytm och tempo.
 • Testa på att hoppa kombination.
 • Uteritt i alla gångarter, testa på hoppning i terrängen.
 • Rida dressyrprogram.

Hästkunskap

 • Hästens anatomi – känna till uppbyggnaden av skelett, senor och leder.
 • Fördjupad sjukvårdslära – självständigt kunna förklara hur vi behandlar vanliga skador/sjukdomar hos hästen t.ex. misstänkta hältor, mugg, strålröta, mindre sår.
 • Fördjupning i foderlära – med stöd av ridlärare kunna planerna en foderstat samt känna till vad som avgör hästens foderbehov.
 • Exteriör – kunna känna igen exteriöra avvikelser samt beskriva vad de kan ha för påverkan på hästen när vi rider.
 • Hovlära – känna till hovmekanismen och hovens uppbyggnad samt vikten av korrekt hovvård. Ha sett hur hovslagaren arbetar samt vilka verktyg som används.
 • Delta vid löshoppning, känna till hur man bygger upp en löshoppningsbana samt hur man löshoppar på ett säkert sätt.
 • Med säkerhet kunna longera en häst. Fördjupa sin kunskap i hur man kan arbeta hästen från marken.

Ridlära

 • Självständig ridning – Med stöd av ridlärare kunna planera ett ridpass samt sätta mål för sin ridning på kort och lång sikt.
 • Fördjupning i utbildningsskalan med fokus på den grundläggande fasen.
 • Hästens form – lära sig hur man ser/känner att hästen arbetar i en korrekt form samt olika tecken på en felaktig form.
 • Ridbanans vägar och syfte – Känna till hur och när de olika ridvägarna används.
 • Hästens grundutbildning – Känna till hur hästen introduceras till ridning, samt vilka krav som är rimliga att ställa på hästar i olika åldrar och utbildningsståndpunkt.
 • Kunna gångarternas olika tempon samt vad som kännetecknar dem ex. Mellanskritt/ökad skritt, arbetstrav/mellantrav.
 • Fördjupad kunskap om olika hindertyper samt hur de påverkar hästen språngkurva och avståndet till nästa hinder.

Grupp 5

I nivå 5 ska ryttaren ha tillräckliga kunskaper i såväl ridning som hästhantering samt skötsel av häst och stallutrymmen att den kan ta ett helhetsansvar för hästens välbefinnande. Vi lär oss mer om hästen som biologisk varelse och dess fysiska och psykiska grundbehov samt vilka krav det ställer på vår hästhållning och hästhantering, både i träning och på tävling. I ridningen jobbar vi med en utveckling av ryttarens precision och känsla genom ökade krav på samordning av hjälperna. I hoppningen rider vi svårare banor med kort och lång anridning samt relaterade avstånd på raka och böjda linjer. Vi befäster anridning på kombinationer samt hoppar hinder i terrängen.

Ridning

 • Befästa samlande rörelser som Öppna/Sluta, bakdelsvändning och ryggning.
 • Befästa förvänd galopp och övergångar mellan skritt-galopp.
 • Hoppa enkla terränghinder.
 • Hoppa banor med relaterade avstånd på böjda och raka linjer samt kombination.
 • Testa på att rida med dubbla tyglar.

Hästkunskap

 • Fördjupad kunskap om hästens naturliga beteende – känna till mer om hästens känsloliv samt hur mental ohälsa visar sig hos hästar, ex. painface, krubbitning, vävning och hur vi kan förebygga det.
 • Stallvård – känna till hur en bra stallmiljö ser ut: Bra ventilation, hygieniskt foder, rutiner för smittskydd mm.
 • Sjukdomslära, känna till skillnaden på inflammation och infektion, sårvård och första hjälpen, lagar kring smittskydd och anmälningspliktiga sjukdomar.
 • Funktionär vid tävling, lära sig mer om regler för tävlingsdeltagande samt hur man förbereder häst och ryttare för att delta i en tävling.
 • Lastning -känna till hur man lastar och kör häst på ett säkert sätt.

Ridlära

 • Utbildningsskalan – Praktisk användning av utbildningsskalan, kunna kort beskriva vad som kännetecknar varje del, utveckla begreppet samling.
 • Med säkerhet kunna beskriva en korrekt form samt hur vi korrigerar en felaktig form.
 • Ridbanans vägar och syfte – Kunna hur och när de olika ridvägarna används.
 • Självständigt kunna bygga upp ett ridpass samt sätta mål för ryttare och häst på kort och lång sikt.
 • Anridning på hinder – Kunna beskriva en bra anridning.
 • God kunskap om vikten av att variera träningens intensitet och underlag för att utveckla hästens kondition och styrka samt öka dess hållbarhet.

Fokusgrupper: Dressyr-, hopp- och markarbete samt mounted games

För elever i befintlig grupp som vill träna mer och på svårare moment i mindre grupp.

Ponny eller häst?

Ponnygrupperna går upp till grupp 3 sedan slussas man automatiskt över till hästgrupperna när ridläraren anser att eleven har rätt kunskap, längd, vikt och ålder.

Du hittar alla våra aktuella ridgrupper i Hippocrates.

Partille Ridklubb

Org nr: 857202-3904

Furulundsvägen 51
433 49 Partille

Kontakt

Telefon: 073-503 98 98
ridskolan@partilleridklubb.se