Extra ÅRSMÖTE PARTILLE RIDKLUBB
5 februari 2023, kl 14:00

Plats Klubbhuset, Partille Ridklubb
Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Föredragningslista.
    a) Är styrelsen tillräckligt representativ?
    b) Får styrelsen med alla medlemmars perspektiv i arbetet med klubben

6. Mötets avslutande

Dokument